เหตุใดการให้สถานที่ทำงานจึงสามารถปรับปรุงความผูกพันของพนักงานได้

[Stories about WPG, his experiences, and OmniRaise in Asia]* Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure […]

Why Employee Experience (EX) is Vital to Your Company Today?

Employee experience is more important than ever in today’s world. The newer generation of employees—just like customers—are focused far more on value experiences rather than materialistic things. Nowadays, employee experience is as important as competitive salary. That is why top companies like Facebook, Google or Amazon have invested in providing the best experience to attract […]